Managementul clasei
 REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN

MANAGEMENTUL CLASEI

(Inclus în oferta de formare continuă, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud/2015-2016, la pagina 96) Iniţiator: Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean

Coordonatori secțiuni:

       Secțiunea Postere/afișe: prof. Corina Rus

       Secțiunea PPT: prof. Delia Năstase

       Secțiunea Film/videoclip: prof. Lavinia Mureșan

       Secțiunea Articole: prof. Ioana Doroș

       Secțiunea Studii științifice: prof. Nelia Nicula

       Secțiunea Proiecte didactice: prof. Liana Pașca

       Secțiunea Proiecte extrașcolare: prof. Liana Todoran

       Secțiunea Managementul conflictelor: psih. Aurora Corăbian

       Secțiunea eTwinning: prof. Emese Cîmpean


PARTENERI:

1. Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud

2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud

COLABORATORI:

1.    Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

ARGUMENT:

Managementul clasei de elevi este o componentă a managementului educaţiei, care cuprinde ansamblul teoriilor şi strategiilor efective utilizate de cadrul didactic în eficientizarea activităţii sale cu clasa de elevi. Considerăm necesară abordarea acestui domeniu dintr-o perspectivă practic-aplicativă, deoarece fiecare dascăl are nevoie, în mod constant, să se perfecționeze, pentru a gestiona eficient clasa și pentru a asigura un climat favorabil dezvoltării de competențe.

SCOP: Diseminarea exemplelor de bună practică privind organizarea activităților de predare-

învățare-evaluare.

OBIECTIVE:

       mediatizarea proiectului în cel puțin 20 de școli din județ, din țară și din străinătate;

       realizarea unui schimb de experiență între cel puțin 25 de profesori, de diferite specialități, prin oferirea unor exemple de bună practică;

       diseminarea proiectului în cel puțin 20 de școli din județ, țară și din străinătate.

GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

SECŢIUNI:

I.            POSTER/AFIȘ:

a.      Secțiunea profesori:

La această secţiune aşteptăm de la dvs.:

-            imagini/fotografii prin care să prezentați o clasă amenajată corespunzător gestionării eficiente a învățării; organizarea pe grupe a elevilor; un colț de lectură; etc.

-         postere prin care să surprindeți modul în care un management al clasei eficient influențează învățarea elevilor.

-          Conţinut: slogan, text, imagine.

b.   Secțiunea elevi:

La secțiunea poster, vom organiza o expoziție online cu materiale create de elevi. Aceștia vor realiza un poster prin care să prezinte o clasă/școală ideală! Elevii vor fi răsplătiți cu diplome de participare, iar profesorii îndrumători, cu o adeverință de voluntariat - ambele le primiți online, pe adresa de e-mail specificată în fișa de înscriere (vă rugăm să scrieți numele elevului, clasa, școala, numele cadrului didactic îndrumător, și în formularul de înscriere - la observații. De exemplu: „încărcat poster realizat de elevul Popescu Andrei, clasa a V-a, Școala X, prof. îndrumător XY”).


Materialele aferente secțiunii poster/afiș le veți posta aic

http://padlet.com/cimpean_emese/posteremanagementulclasei2016

II.            PPT:

La această secțiune așteptăm de la dvs. materiale în format Power Point (max. 20 slide-uri), prin care să diseminați bune practici în managementul clasei.

Materialele aferente secțiunii PPT le puteți posta aici: 

http://padlet.com/cimpean_emese/ppt_simpozionmanagementulclasei2016

III.            FILM/VIDEOCLIP:

Poate fi o secvență de lecție sau un material prin care promovați proiecte educaționale

derulate în școala dvs. Poate fi un material prin care demonstrați cum se poate organiza eficient clasa/o activitate. Vă rugăm să verificați ca materialul încărcat să poată fi vizionat (eventual, încărcați-l pe Youtube - și setați-l public, iar apoi încărcați linkul pe Padlet).

Durata filmului să nu depășească 15 minute.

Materialele aferente secțiunii film/videoclip le veți posta aici: 

http://padlet.com/cimpean_emese/film_videoclip_simpozionmanagementulclasei2016

IV.       STUDIU ȘTIINȚIFIC - având ca temă „Managementul clasei”.

Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie):

Ø   Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003.

Ø  Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;

Ø  La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ;

Ø   La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman

12;

Ø  Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol. Referințele se vor da la final, unde se va consemna și bibliografia;

Ø     Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

V. ARTICOL despre managementul și gestiunea clasei de elevi: Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie):

Ø   Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003.

Ø  Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;

Ø  La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ;

Ø   La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman

12;


Ø  Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol. Referințele se vor da la final, unde se va consemna și bibliografia;

Ø     Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Materialele dvs. vor fi postate aici:VI.       PROIECTE EXTRAȘCOLARE:

La această secțiune așteptăm de la dvs. proiecte extrașcolare, prin care ați contribuit la dezvoltarea de competențe. Pot fi proiecte de prevenție, proiecte de intervenție etc., proiecte prin care puteți oferi modele de bune practici colegilor din țară și din străinătate, proiecte prin care ați ajutat la crearea unei atmosfere bazate pe încredere, proiecte prin care ați ajutat la coeziunea grupului, la formarea diferitelor competențe. Este foarte important să includeți în document și dovezi ale implementării proiectului respectiv (fotografii)

Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie):

Ø   Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003.

Ø  Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;

Ø  La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ;

Ø   La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman

12;

Ø  Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol. Referințele se vor da la final, unde se va consemna și bibliografia;

Ø     Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Materialele dvs. vor fi postate aici:


VII.       PLANURI DE LECȚII:

La această secțiune, așteptăm proiecte didactice în care ați utilizat metode interactive, metode centrate pe stimularea gândirii critice, a creativității elevilor.

Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie):

Ø   Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003.

Ø    Se va consemna pe prima pagină autorul și școala de proveniență;

Ø     Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Materialele dvs. vor fi postate aici:VIII.        MANAGEMENTUL CONFLICTELOR:

La această secțiune, așteptăm exemple de bună practică în gestionarea situațiilor de criză. Formutul lucrărilor este la alegerea cadrelor didactice participante, esențial este să oferiți exemle concrete de materiale, fișe, activități, proiecte derulate cu scopul de a crește coeziunea grupului de elevi, de a reduce comportamentele antisociale, de a preveni actele de violență în rândul elevilor.

Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Materialele aferente acestei secțiuni se vor posta aici: 

http://padlet.com/cimpean_emese/managementul_conflictelor_simpozionmanagement2016

IX.       eTWINNING:

Prin acestă secțiune, încurajăm promovarea platformei eTwinning (http://desktop.etwinning.net/). Așteptăm materiale de la utilizatorii avansați ai platformei, dar și de la profesorii care abia au descoperit această minunată resursă.

Pentru că eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare

şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene, ne dorim să facem vizibilă această platformă în cât mai multe școli românești.

De aceea, vă rugăm să trimiteți articole în care prezentați programul eTwinning, exemple de bune practici legate de derularea proiectelor eTwinning, descrierea proiectelor derulate de dvs. și impactul acestora în rândul comunității, postere, colaje, videoclipuri create de dvs. - într-un cuvânt, o pledoarie pentru eTwinning, ca răspuns la întrebarea: „De ce iubesc eTwinning?

Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie):

Ø    Se va consemna pe prima pagină autorul și școala de proveniență;

Ø     Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;

Ø  Vă rugăm să inserați imagini/fotografii din proiectul prezentat.

Materialele dvs. vor fi postate aici:
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:

1 Iunie 2016 – Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean

Programul manifestării:

         12.00 – 12.30 Primirea invitaţilor
           12.30 – 13.00 Deschiderea oficială a simpozionului
           13.00 - 15.00  Dezbatere pe secțiuni
           15.00 – 15.30 Pauză
           15.30 – 16.00 Evaluarea Simpozionului


REGULAMENT DE PARTICIPARE:

Înscrierea participanţilor se face până la data de 24 Mai 2016, astfel:

                          Pasul 1:

Încărcați lucrarea/lucrările dvs. la adresa/adresele următoare, în funcție de secțiunea la care participați:
Ø   Secțiunea I: POSTER/AFIȘ:

Ø  Secțiunea VI: PROIECTE EXTRAȘCOLARE:


Ø   Secțiunea VII: PLANURI DE LECȚII:


Ø  Secțiunea IX: eTwinning:(dați click pe link, nu trebuie să vă faceți cont, doar încărcați materialul. Nu uitați să vă scrieți numele și școala!
Pasul 2Dați click pe documentul încărcat și copiați linkul (veți avea nevoie de el pentru fișa de înscriere)
 Pasul 3Completarea fișei de înscriere - disponibilă  http://goo.gl/forms/aLXTLlNfyl


Pentru a primi diploma de participare, este nevoie să încărcați materialul creat de dvs.pe pagina aferentă secțiunii la care participați și să completați fișa de înscriere.

Atenție! Dacă participați la mai multe secțiuni, repetați pașii de mai sus, pentru fiecare secțiune în parte (și completați fișa de înscriere separat pentru fiecare secțiune)

       Nu se percepe taxă de participare!

Toate materialele se trimit doar online, pe cele două adrese de mai sus!

Evaluare:

Pentru participarea la simpozion, fiecare cadru didactic va primi diploma pe adresa personală de e-mail, specificată în fișa de înscriere (vă rugăm completeți cu atenție adresa de e-mail).

Observaţii finale:

       Fiecare profesor poate participa cu câte un material pentru fiecare secțiune;

       Se acceptă cel mult doi autori/lucrare;

       Se vor acorda diplome de participare cadrelor didactice participante;

       Transparenţa acestui proiect va fi asigurată prin postarea tuturor materialelor pe pagina proiectului (inclusiv tabelul centralizator/participanți, titlul lucrării, număr de înregistrare pentru fiecare diplomă).

        Prin postarea materialelor, participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea autorului.
       Participarea la simpozion presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

       Nu se acceptă participarea indirectă pentru profesorii din Beclean!

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:

-          http://www.isjbn.ro/

-          http://www.ccdbn.ro/

-          pliante şi afişe pentru mediatizare;

-          blogul proiectului;

Inițiator și coordonator proiect:

    Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

ECHIPA DE PROIECT – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

       Prof. Cristian Nicula – director C.N. „Petru Rareş” Beclean;

       Coordonator secțiunea Postere/afișe: prof. Corina Rus

       Coordonator secțiunea PPT: prof. Delia Năstase

       Coordonator secțiunea Film/videoclip: prof. Lavinia Mureșan

       Coordonator secțiunea Articole: prof. Ioana Doroș

       Coordonator secțiunea Studii științifice: prof. Nelia Nicula

       Coordonator secțiunea Proiecte didactice: prof. Liana Pașca

       Coordonator secțiunea Proiecte extrașcolare: prof. Liana Todoran

       Coordonator secțiunea Managementul conflictelor: psih. Aurora Corăbian

       Coordonator secțiunea eTwinning: prof. Emese Cîmpean


       Colaboratori: prof. Lidia Chiș, prof. Sânziana Tomoiagă, prof. Amalia Tămaș, prof. Anca Zsigmond, prof. Lucreția Blaga, prof. Maria Tofană, prof. Adrian Balaș, prof. Diana Zinveliu, prof. Dora Florean, prof. Elisabeta Stanciu, inf. Mureșan Flavius, prof. Marian Constantin, prof. Ungur Diana, prof. Săplăcan Lia, prof. Niculaie Corcea, prof. Pop Cristian, prof. Filip Florean, prof. Ovidiu Măierean

       Referenți științifici: prof. dr. Loredana Zbînca, director CCD BN; prof. Daniela Hudrea, director CJRAE BN; prof. Luciana Sidor, CJAP BN

       Diseminarea proiectului: Inspector Școlar Educație Permanentă ISJ - BN, prof. dr. Aurelia Dan; Inspector Școlar Stanciu Daniel - ISJ - BN

       Monitorizare: prof. metodist Alin Baci
RELAŢII SUPLIMENTARE:
Ø Emese CîmpeanSECȚIUNEA I-POSTERE / AFIȘESECTIUNEA II -PPPT

Made with Padlet
>


SECȚIUNEA IV: ARTICOLE


SECȚIUNEA V: STUDII ȘTIINȚIFICE


SECȚIUNEA VI: PROIECTE EXTRAȘCOLARE

Made with Padlet


SECȚIUNEA VII: PLANURI DE LECȚII
SECȚIUNEA VIII: MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
Prin acestă secțiune, încurajăm promovarea platformei eTwinning (http://desktop.etwinning.net/). Așteptăm materiale de la utilizatorii avansați ai platformei, dar și de la profesorii care abia au descoperit această minunată resursă.
Pentru că eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene, ne dorim să facem vizibilă această platformă în cât mai multe școli românești.
De aceea, vă rugăm să trimiteți articole în care prezentați programul eTwinning, exemple de bune practici legate de derularea proiectelor eTwinning, descrierea proiectelor derulate de dvs. și impactul acestora în rândul comunității, postere, colaje, videoclipuri create de dvs. - într-un cuvânt, o pledoarie pentru eTwinning, ca răspuns la întrebarea: „De ce iubesc eTwinning?
Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie):
Ø  Se va consemna pe prima pagină autorul și școala de proveniență;
Ø Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
Ø Vă rugăm să inserați imagini/fotografii din proiectul prezentat.
Materialele dvs. vor fi postate pe Padlet-ul de mai jos:
http://padlet.com/cimpean_emese/eTwinning_simpozionmangementulclasei2016
Created with Padlet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu