"Romania Copiilor"


EXPOZITIA “Romania Copiilor”
 2015- 2016

DECEMBRIE 2015-ianuarie 2016

PALATUL NATIONAL AL COPIILOR BUCURESTI

ORGANIZATORI:    
Palatul Naţional al Copiilor
Adresa : B-dul Tineretului, nr. 8-10, sect. 4, Bucureşti;
Nr. de telefon/fax :021 3300838 – fax. 021 3307382, 021 3301965;
Site. http://www.palatulnationalalcopiilor.ro şi adresă poştă electronică: pnbucuresti@gmail.com 
Persoană de contact: Nichita Cristiana, Prof. cerc Machete Constructii, 
                                  Balalia Gabriela, Prof. Cerc  Informatica
SCOP:
Scopul acestui proiect este acela de a atrage şi stimula copiii spre a se forma armonios, cu simt civic si preocupati de ceea ce-i inconjoara. Se urmareste formarea si dezvoltarea creativitatii si a deprinderilor practice. Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimularea a interesului copiilor.
OBIECTIVE:
                     Sensibilizarea copiilor faţă de Ziua Nationala a Romaniei;
                     Imbogăţirea sistemului de cunoştiinţe cu informaţii legate de acest eveniment  - stimularea iniţiativei personale a elevilor;
                     Valorificarea potenţialului creator al copiilor si al cadrelor didactice 
                     Dezvoltarea spiritului de competitie si a simtului estetic;
                     Cultivarea dragostei, respectului fata de tara
                     Să stimuleze dialogul şi cunoaşterea între elevi.
                     Autoevaluarea şi dezvoltarea personală.
                     Dezvoltarea abilitatilor practice si a simtului estetic
                     Dezvoltarea capacitatii de transformare a unei idei in produs final
                     Formarea la copii a atitudinilor pozitive, de petrecere a timpului liber util, eficient si placut
                     Încurajarea schimbului de experienţă între gradinite si scoli
                     Stimularea interesului copiilor  pentru tara noastra prin documentare şi realizare de lucrări practice.
                     Stimularea iniţiativei personale a elevilor;
                     Dezvoltarea la copii a capacitatilor, competentelor si a deprinderilor practice
                     Dezvoltarea capacitatilor de a aprecia si gusta frumosul, cunoasterea valorilor estetice si promovarea valorilor morale
                     Dezvoltarea imaginatiei, creativităţii si formare de abilităţi practice
                     Crearea de structuri si mecanisme care stimuleaza participarea copiilor la activitati de creatie si dezvoltarea gandirii ,creativitatii,dezvoltarea capacitatilor de comunicare si prelucrare a informatiilor, a spititului de initiativa  si de asumare a responsabilitatilor
                     Dezvolatrea personalitatii prin implicarea directa, realizarea legaturilor interdisciplinare si dezvoltarea de atitudini si comportamente sociale.

SECTIUNI:    Expozitia va cuprinde urmatoarele sectiuni:
                     Desene:grafică pe calculator
                     Colaje folosind orice tehnica
                     Machete
                     Desene  si pictura prin tehnici tradiționale
Data/perioada de desfăşurare: noiembrie-2015- februarie 2016
Locul desfăşurării: Palatul National al Copiilor prin corespondenta sau aduse personal
Participanţi: elevi, cadre didactice din invatamantul prescolar si scolar, parinti
Parteneri: Cluburi, Palate, Scoli din Bucuresti si din tara
Responsabili: Prof. Balalia Gabriela, Prof. Dr. Nichita Cristiana
Beneficiari: Elevii participanţi la proiect, profesorii acestora,  parinţii elevilor;
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: in urma jurizarii realizate de profesori de informatica/ machete constructii/ ecologie se acorda urmatoarele premii pe fiecare ciclu de invatamant si pe fiecare sectiune.  Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mentiuni. Nu se accepta contestatiile.
MONITORIZARE SI EVALUARE:Evaluarea concurenţilor se va face ţinandu-se cont de nivelul de cunoştinţe de scopurile si obiectivele propuse. Pentru o corecta evaluare se va ţine seama de vârsta, gradul de dificultate al materialului prezentat, de modul de înţelegere şi prezentare. 
Juriile vor fi alcătuite din profesori de specialitate.
                     Crearea unei baze de date cu toti participantii
                     Publicarea pe site-ul Palatului National al Copiilor a lucrarilor premiate
                     Diplome
                     Dvd uri cu imaginile lucrarilor
                     Fotografii, inregistrari care sa evidentieze desfasurarea proiectului
DISEMINARE:
                     Va fi mediatizat prin Site-ul Palatului Naţional, şi prin mijloacele interne specifice ale sistemului educativ.
                     Se vor realiza afişe şi pliante.
                     Publicarea pe site ul www.didactic.ro a proiectului si a rezultatelor lui
REGULAMENT:
Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic, acordul de parteneriat semnat si stampilat in dublu exemplar, lucrările pentru concurs şi un plic autoadresat  format A4, timbrat cu minimum 3 lei, vor fi trimise prin poştă până la data de 10.12.2015 sau aduse personal la sediul Palatului National al Copiilor cu precizarea « Pentru Expozitia Romania Copiilor »
Depunerea lucrărilor la Palatul National al Copiilor se face până la data de 10 decembrie 2015
Grupul ţintă căruia i se adresează concursul este format din copii care frecventează cercurile de  informatica, modelism, machete,ecologie,arte vizuale din Palate şi Cluburi ale copiilor precum şi elevi ai şcolilor din Bucuresti si ţară.
Expozitia “Romania Copiilor“se desfăşoară pe următoarele secţiuni:
                     Desene: grafică pe calculator
                     Colaje
                     Machete
                     Desene și pictură prin tehnică convențională

Lucrarile trebuie sa aiba o eticheta pe care se va mentiona:
                     Numele si prenumele
                     Clasa/varsta
                     Numele si prenumele cadrului didactic indrumator
                     Institutia/Localitatea/Judetul
Criterii de evaluare:
                     originalitatea ideilor
                     calitatea realizarii
                     complexitatea
Creaţiile vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport la alegere;         
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări la sectinea/sectiunile alese 
Lucrările înscrise în concurs nu vor fi restituite.
Rezultate jurizarii vor fi anuntate pana la data de 1 februarie 2016
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni premii speciale pentru creativitate, ingeniozitate şi originalitate pentru fiecare nivel si sectiune. Pe diplome va fi precizat si numele cadrului didactic indrumator.
Calendarul concursului
         01 noiembrie 2015– lansarea oficială a expozitiei
         01 noiembrie – 15 decembrie 2015 realizarea parteneriatelor pentru promovarea expozitiei dar si  trimiterea lucrărilor de către participanţi
         16 decembrie 2015 – 20  ianuarie 2016  – expozitia organizată la P.N.C.
         20 -31 ianuarie 2016 –  jurizarea și anunţarea câştigătorilor pe site-ul Palatului National al Copiilor
         1- 20 februarie 2016 – trimiterea diplomelor participanților prin Poșta Româna sau prin corespondența electronică
Echipa de organizare si evaluare a proiectelor:
Prof. Machete constructii - Nichita Cristiana,  Palatul National al Copiilor
Prof. Informatica - Balalia Gabriela, Palatul National al Copiilor
Prof. Pictură - Cățoi  Daniela , Palatul National al Copiilor,
Prof. Atelerul Fanteziei-  Maistru Ana,Palatul National al Copiilor,
Prof. Ecologie -Dedu Silvia
Persoane de contact:
Prof. Machete constructii Nichita Cristiana
Prof. Informatica Balalia Gabriela
 Baranka Iancu
Uliță Maria
 Zeides Petronela
Uliță Maria
Gabor Paula
Uliță Maria
 Bojan Alexandra
 Gabor Paula
 Cornea Paula
 Dula Ionuț
 Bojan Alexandra 
Ciorogar Criestian

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu